}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด ฮ

 

 

ฮ001 โฮซอเจาะลูกบิด

 

ฮ002 โฮซอเจาะลูกบิด

 

ฮ003 โฮซอเจาะไม้ปากขยาย

 

 

ฟันใบเลื่อย

 

ถ้วยใหญ่

 

ขยายได้ 1" - 5"

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ฮ004 โฮซอเจาะไม้ 5 ตัวชุด

 

ฮ005 โฮซอฟันใบเลื่อย 11 ตัวชุด

 

ฮ006 โฮซอเจาะเหล็ก Eagle One

 

 

 

 

ขนาด  16 มิล - 51 มิล

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ฮ007 โฮซอ ตรา Keego

 

 

 

 

เจาะสแตนเลส, เหล็กกล้า,

ทองเหลือง, อลูมิเนียม อื่นๆ