}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด ส

 

 

ส001 เสื้อสะท้อนแสงจราจร

 

ส002 สกัดหุ้มยาง

 

ส003 สกัดหุ้มยาง รุ่นปากชุบแข็ง

 

 

สะท้อนแสงได้ 300 เมตร

 

ปากแหลม  ปากแบน

 

ปากแหลม  ปากแบน

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ส004 สกัด ปากแบน, ปากเหลม

 

ส005 ไส้ดินสอกด

 

ส006 สายน้ำดีถัก

 

 

ขนาด  8", 10", 12"

 

 

12" ถึง 26", 80 cm ถึง 150 cm

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ส007 สายน้ำดีใยแก้ว

 

ส008 สีจาด

 

ส009 สะดืออ่างมีโซ่ สั้น

 

 

12" ถึง 30", 80 cm ถึง 150 cm

 

ขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ่, แกลลอน

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ส010 สะดืออ่าง Nsg

 

ส011 สะดืออ่าง Nsg

 

ส012 สูบน้ำมันมือหมุน Suzuki

 

 

รุ่นถ้วยยาว มีโซ่ # A-001

 

รุ่นถ้วยยาว กดป๊อบอัพ # A-003

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ส013 สูบน้ำมันมือบีบ หัวแดง

 

ส014 สูบน้ำมันมือบีบ จัมโบ้

 

ส015 สปริงเกอร์ PVC

 

 

 

 

 

 

ตัวเล็ก # 4,  ตัวใหญ่  #5

 
เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ส016 สปริงเกอร์ PVC ปรับองศา

 

ส017 สปริงเกอร์ 3 ขา ตัวเล็ก

 

ส018 สปริงเกอร์ ใบพัดทองเหลือง