}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด ย-ร

 

 

ย001 ยาขัดทองเหลือง ตรา วีนอล

 

ย002 ยาขัดเงา ตรา CANA

 

ย003 ยาขัดเงา ตรา ดิงโก้

 

 

ขนาด เล็ก, ใหญ่

 

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ย004 ยาขัดเบาะ ตรา แว็กซี่

 

ย005 ยาคอกาพ่นสี

 

ย006 ยางปั๊มโยก ตรา หัวนก

 

 

ขนาด เล็ก, ใหญ่

 

สีส้ม, ขาว, ดำ

 

สีส้ม, ดำ

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ย007 ยาขัด ตรา ปิรามิท

 

ย008 ยูนีเทน ตรา B-52

 

ย009 ยางสนตลับบัดกรี

 

 

ขัดละเอียด , ขัดหยาบ

 

ภายใน, ภายนอก

ขนาด 1/4 กล., 1 กล.

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ร010 รอกเขียวเดี่ยว, คู่

 

ร011 รอกดำ

 

ร012 รอกโซ่ จีนแดง

 

 

ขนาด 3", 4", 5", 6"

 

ขนาด 3/4", 1", 1-1/4",

1-1/2", 2"

 

ขนาด 1, 1.5, 2, 3, 5 ตัน

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ร013 ระดับน้ำ อลูมิเนียม รุ่นบาง

 

ร014 ระดับน้ำ แม่เหล็ก Eagle One

 

ร015 ระดับน้ำ อลูมิเนียม

 

 

ขนาด 12", 18", 24"

 

ขนาด 9"

 

ขนาด 24" มีแม่เหล็ก

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ร016 ระดับน้ำ สแตนเล่ห์

 

ร017 ระดับน้ำ

 

ร018 รางลิ้นชัก

 

 

ขนาด 8" มีแม่เหล็ก

 

ขนาด 24" มีแม่เหล็กปรับมุมได้

 

รับข้าง, รับใต้

ขนาด 12", 14", 16', 18", 20', 22", 24"