}

รายการสินค้าขายดี 

 

หมวด ภ-ม

 

 

001 ภู่กันสง่ามะยุระ

 

002 ภู่กันสง่ามะยุระ

 

 

 

 

ปากแบน ขนดำ, ขนขาว

#1 ถึง 24

 

ปากกลม ขนดำ

#0 ถึง 12

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

004 มีดคัตเตอร์ PVC

 

005 มีดคัตเตอร์ เปลี่ยนใบ 3 ใบ

 

006 มีดคัตเตอร์ + ตลับเมตร

 

 

ขนาดใหญ่, เล็ก

 

 

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

007 มีดคัตเตอร์ STL

 

008 มือจับหัวบัวเหล็กปั๊ม

 

009 มือจับหัวบัว STL

 

 

ขนาดใหญ่, เล็ก

 

ขนาด บัวเล็ก, บัวใหญ่

 

ขนาด บัวเล็ก, บัวใหญ่

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

010 มือจับสแตนเลส # 780

 

011 มือจับซิงค์รมดำ #999

 

012 มีดตัดกระจกเซี้ยงไฮ้แท้

 

 

ขนาด 125 มิล

 

ขนาด 120, 150, 200 มิล

 

# 1, 2, 3

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

013 มีดโป้วสีพลาสติก

 

014 มิเตอร์น้ำ ตรา Sanwa

 

015 มิเตอร์น้ำ ตรา Rambo

 

 

 

ขนาด 1/2" ถึง 4"

 

ขนาด 1/2"

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

016 มิเตอร์น้ำ ตรา Rolex

 

017 มิเตอร์น้ำ ตรา Duss

 

018 แม่แรงตะเข้กระเป๋า

 

 

ขนาด 1/2"

 

ขนาด 1/2"

 

ขนาด 2T

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

019 แม่แรงขวด จีนแดง, ไต้หวัน

 

020 มุ้งอลูมิเนียม ตราลูกโลก

 

021 หมวกไหมพรม

 

 

ขนาด 2T, 3T, 5T, 10T

 

ขนาด 28", 30", 32", 36", 42", 44", 48"

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

022มือหมุนบานเกล็ด เหล็กหล่อ

ตราCEKON

 

023 มือหมุนบานเกล็ด เหล็กปั๊ม

ตรา ปืน

 

024 หมวกวิศวะ

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์