}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด ป

 

 

001 ปากกาจับแป๊บตั้งโต๊ะ

 

002 ปากกาจับเหล็กจีน มีแท่น

 

003 ปากกาจับเหล็กมีแท่นอย่างดี

ปรับหมุนได้ ตรา Eagle One

 

 

#1, 2, 3

 

ขนาด 3", 4", 5", 6", 8"

 

ขนาด 4", 5", 6"

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

004 ปากกาตัว C

 

005 ปากกาอัดไม้

 

006 ปั๊มหอยโข่ง

 

 

ขนาด   2",3",4",5",6",8",

          10",12"

 

ขนาด 3,4,5,6,7,8 ฟุต

 

ขนาด 1" 1.5 แรง, 1" 1 แรง

         1" 1 แรง, 2" 2 แรง

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

007 ปากกาขีดเหล็ก

 

008 ปืนฉีดน้ำ TW

 

009 ปืนฉีดน้ำ TW ปรับได้ 6 หัว

 

 

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

010 ปืนฉีดน้ำ TW หัว ทองเหลือง

 

011 ปืนฉีดลม 5 ตัวชุด

 

012 ปั๊มแช่

 

 

 

 

 

 

ขนาด  1", 1.5", 2"

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

013 ปั๊มแช่ ตัว PVC

 

014 ปากตายอินเดีย

 

015 ปากตายชุด อินเดีย

 

 

ขนาด  1"

 

# 6-7 ถึง 30-32

 

# 6, 8 , 12 ตัวชุด

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์