}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด บ

 

 

บ001 ใบเลื่อยตัดเหล็ก

ตรา MORSE

 

บ002 ใบมีดตัดหญ้า เครื่องสะพาย

ตรา ALLWAYS

 

บ003 ใบมีดตัดหญ้า

 

 

18T,24T,32T งอไม่หัก

ชนิด Bi-Metal 8% Cobalt 

 

รุ่น  KAWA   3 รู

รุ่น  ROBIN  4 รู

 

ทรงตรง, ทรงเรียว 

12",14"

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

บ004 ใบมีดกบไฟฟ้า ตรา หัวนก

 

บ005 ใบมีดกบไฟฟ้า ตรา หัวนก

 

บ006 ใบกบมือ ตรากระต่าย

 

 

HSS #1100, 1600,1804

 

TS #1100, 1600,1804

 

ขนาด 1 1/2", 1 3/4"

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

 

บ007 ใบมีดคัตเตอร์

 

บ008 บล็อกชุดเล็ก 1/4"

 

บ009 บล็อกชุดเล็ก 1/4", 3/8"

 

 

ใบเล็ก, ใบใหญ่

 

40 ตัวชุด

 

50 ตัวชุด

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

บ010 บล็อกชุดใหญ่ 1/2"

 

บ011 บล็อกชุด ไต้หวัน

ตรา King Tools

 

บ012 บล็อกชุด ไต้หวัน

ตรา King Tools

 

 

25 ตัวชุด, 52 ตัวชุด

 

25 ตัวชุด ขนาด 1/2"

 

44 ตัวชุด ขนาด 1/4"

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์ 

บ013 บล็อกตัว T

 

บ014 บล็อกตัว Y

 

บ015 บักเต้า ตราช้าง

 

 

T สั้น, T ยาว

 

# 8-9-10, 10-11-12,

10-12-14, 12-14-17

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์