}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด ด

 

 

ด001 ดอกไขควงลม ตรา หัวนก

 

ด002 ดอกไขควงตอกชุบแข็ง

 

ด003 ด้ามเลื่อย PVC

ตรา เหรียญทอง

 

 

#2 x 65 มิล

 

ปลายทู่ #PH3,

ปลายแหลม #PH2

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ด004 ด้ามเลื่อย PVC

ตรา คนเลื่อยไม้

 

ด005 ด้ามเลื่อย PVC

ตรา G-MAN

 

ด006 ด้ามเลื่อย PVC

ตรา Puma

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ด007 ด้ามเลื่อย ไม้

 

ด008 ดอกสว่าน Evacut

 

ด009 ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ด010 ดอกสว่านเจาะ M2 สีขาว

 

ด011 ดอกสว่านเจาะเหล็ก M2 สีทอง

 

ด012 ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ด013 ดอกสว่านเจาะเหล็ก ชุดหุล

 

ด014 ดอกสว่านเจาะคอนกรีตJORAN

 

ด015 ดอกสว่านโรตารี่ JORAN

 

 

13,21,29 ตัวชุด

 

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ด016 ดอกสว่านโรตารี่ HELLER

 

ด017 ดอกสว่านโรตารี่

KING  EAGLE

 

ด018 ดอกสว่านเจาะปูน ก้านตรง

KING  EAGLE

 

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์