}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด ค

 

 

ค001 คิ้วกระเบื้อง

 

ค002 คีมปากจิ้งจก

ตรา King Eagle

 

ค003 คีมปากแหลม

ตรา King Eagle

 

 

สีขาว,ครีม,เท,แดง,เนื้อ,ชมพู,ฟ้าอ่อน,ฟ้าแก่,เขียวอ่อน,เขียวหัวเป็ด,แดงเลือดหมู,น้ำเงิน,

สีอิฐ

 

ขนาด 4.5",6",7",8"

 

ขนาด 4.5",6",7",8"

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ค004 คีมปอกสายไฟ มีรู

ตรา King Eagle

 

ค005 คีมตัดสายไฟ ไม่มีรู

ตรา King Eagle

 

ค006 คีมปากจิ้งจก

ตรา Eagle One

 

 

 

ขนาด 4.5",6",7",8"

 

ขนาด 4.5",6",7",8"

 

ขนาด 6",7",8"

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ค007 คีมปากแหลม

ตรา Eagle One

 

ค008 คีมปอกสายไฟ มีรู

ตรา Eagle One

 

ค009 คีมปากจิ้งจก จีน

 

 

ขนาด 6",7",8"

 

ขนาด 6",7",8"

 

ขนาด 6",7",8"

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ค010 คีมปากแหลม จีน

 

ค011 คีมตัดสายไฟ จีน

 

ค012 คีมถ่างแหวน

ปากตรง,ปากงอ

 

 

ขนาด 6",7",8"

 

ขนาด 6",7",8"

 

ขนาด 6",7"

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์