}

รายการสินค้าขายดี 

หมวด ข

 

 

ข001 ขวานด้ามไม้

 

ข002 เขาควาย

 

ข003 เข็มขัดถุงตะปูยีนส์

 

 

ขนาด 600g, 700g, 800g

 

ตรา Royal

 

ขนาด 1.5"

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ข004 เข็มขัดถุงตะปูยีนส์

 

 

ข005 เข็มขัด+ถุงตะปูยีนส์

 

ข006 ไขควงทลุ ตราหัวนก - +

 

 

ไนล่อน สีเขียน มีที่แขวนค้อน

 

 

3",4",5",6",8",10",12"

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์
เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ข007 ไขควงไม่ทลุ ตราหัวนก - +

 

ข008 ไขควงสลับ ตราหัวนก - +

 

ข009 ไขควงทลุ 5 ตัวชุด ตราหัวนก

 

 

3",4",5",6",8",10",12"

 

1.5",3",4"

 

3",4",5",6"

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์
เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ข010 ไขควงแกนดำ 4 มิล ชานโซ่ +-

 

ข011 ไขควงสลับตอกได้

แกนหกเหลี่ยม

 

 

ข012 ไขควง ตราหัวนก

ด้ามใหญ่จัมโบ้ ทลุ,ไม่ทลุ

 

 

3",4",5",6",8",10",12"

 

ขนาด 4"

 

4",6"

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์

ข013 ไขควง ตราหัวนก

ด้ามใหญ่จัมโบ้ สลับ

 

ข014 ไขควงลอง ปรับได้ซ้าย - ขวา

ตราหัวนก

 

ข015 ไขควงกระแทก

ตรา King Eagle

 

 

4"

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์