}

รายการสินค้าขายดีหมวด ก

 

 

ก001 กรรไกรตัดเหล็กเส้น

 

ก002 กรรไกรตัดเส้นอย่างดี

ตรา Eagle One

 

ก003 กรรไกรตัดเหล็กเส้นอย่างดี

ปากชุบแข็ง ตรา เสีอ

 

 

ขนาด 18",24",30",36",42"

 

เกรด CRV ด้ามเหล็กตันทั้งตัว

ขนาด 18",24",30",36"

 

ขนาด 18",24",30",36",42"

 

เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์ 

ก004 กรรไกรตัดสังกะสี

 

ก005 กรรไกรตัดผ้าขาดำ

 

ก006 กรรไกรตัดผ้าขาดำ หุ้มยาง

 

 

 

 

 

ขนาด 8",10",12"

 

เบอร์ #1, #2, #3

 

เบอร์ #1, #2, #3

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์ 

ก007 กรรไกรตัดสายไฟเคเบิ้ล

ตรา Eagle One

 

ก008 กรรไกรตัดเหล็แผ่น

 

ก009 กรรไกรตัดเหล็กเส้นกลม

 

 

ขนาด 6",8",10"

 

ขนาด 3/4R, 3/5R, 3/6R

 

ขนาด 3/4", 1", 1 1/4"

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์ 

ก010 กรรไกรตัดเหล็กเส้นรุ่นงานหนัก

ตรา ปลาฉลาม

 

ก011 กรรไกรตัดเหล็กฉาก

 

ก012 กรรไกรตัดหญ้าด้ามไฟเบอร์

 

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์ 

ก013 กรรไกรตัดหญ้าด้ามไม้

 

ก014 กรรไกรตัดหญ้า

 

ก015 กรรไกรกระตุกกิ่งไม้ 1 คม

 

 

 

ตรา SOLEX

 

 

 เครื่องมือช่าง, วัสดุก่อสร้าง, เปิดร้านฮาร์ดแวร์