}

รายการสินค้าขายดี 

ปะแจปากตาย, ปะแจแหวน, ปะแจแหวนข้างปากตาย

 

ปะแจปากตายเดี่ยว อินเดีย  

ปะแจปากตายเดี่ยว อินเดีย

ปะแจแหวนเดี่ยว อินเดีย

ปะแจแหวนเดี่ยว อินเดีย

ปะแจแหวนข้างปากตาย  อินเดีย

ปะแจแหวนข้างปากตาย  อินเดีย

ปะแจปากตายเดี่ยว อินเดีย เป็นชุด

ปะแจปากตายเดี่ยว อินเดีย เป็นชุด

ปะแจแหวนเดี่ยว อินเดีย เป็นชุด

ปะแจแหวนเดี่ยว อินเดีย เป็นชุด

ปะแจแหวนข้างปากตายอินเดีย ชุด 

ปะแจแหวนข้างปากตายอินเดีย ชุด